Familjerådgivning i Stockholm

Kvalitetsarbete

För att utveckla verksamheten och att även i fortsättningen verka för ett gott familjerådgivningsarbete har vi under april/maj 2017 liksom tidigare år lämnat en enkät till alla besökare.

Samtliga tillfrågade personer svarade på enkäten. Alla svarade att de blivit mycket
bra eller bra bemötta. Majoriteten av de svarande var flergångsbesökare och av dessa tyckte 96% att samtalen lett till en förändring av relationen, 97% en ökad förmåga att kommunicera på ett konstruktivt sätt och även en ökad självförståelse. Så här löd några kommentarer från vår senaste enkät:

 

"Fortroendeingivande, varmt mottagande och professionellt."

"Hade aldrig klarat av situationen själva. Fått mycket bra hjälp! Pratar mycket mer direkt och öppet med varandra och löser konflikter nu."

"Jag är mycket nöjd hittills med våra samtal och det bemötande vi fått. Känns bra och har fullt förtroende for vår terapeut."

"Jag är nöjd med vår terapeut. Hen forsöker lyfta upp problemen och belysa dem från olika sidor."

"Välbehövlig hjälp på ett lyhört och professionellt sätt. Bra balans i samtalen och med fokus på bägge parter - ett utmärkt stöd!"

"Enda stället jag upplevt förtroende för."

"Vänligt och proffsigt bemötande. Lyhört, medkännande och inbjudande."

"Vi har fått hjälp att ta oss igenom en svår relationskris. Tack för proffsigt bemötande - stort inlyssnande och mycket hjälpsamt för oss!"
GE SYNPUNKTER!

Vi uppskattar era synpunkter på verksamheten och oss som familjerådgivare. Om det är
något ni tycker är svårt att säga direkt till er familjerådgivare är ni välkomna att kontakta Maria Gregell på tisdagar eller Eva Lind på måndagar. Ni når oss på telefon
08 718 39 60 eller e-post info@aktivfamiljeradgivning.se