Familjerådgivning i Stockholm

Kvalitetsarbete

För att utveckla verksamheten och att även i fortsättningen verka för ett gott familjerådgivningsarbete har vi under april/maj 2022 liksom tidigare år lämnat en enkät till alla besökare.


De flesta som kontaktar oss har blivit rekommenderade AFR av någon de känner. Övriga
har hittat oss via nätet eller sin kommuns hemsida. Det som gjorde att de valde oss var mest pga rekommendationer av någon de känner. De andra närmast följande skälen var intrycket efter att ha tittat på vår hemsida, det geografiska läget och att verksamheten kändes professionell.


Samtliga tillfrågade personer svarade på enkäten. Alla svarade att de blivit mycket bra
eller bra bemötta. Majoriteten av de svarande var flergångsbesökare och av dessa tyckte alla utom en person att samtalen lett till en förändring av relationen, 100% en ökad förmåga att kommunicera på ett mer konstruktivt sätt och 94% en ökad självförståelse.
Så här lyder några kommentarer från vår senaste enkät:

 

"Har mindre jobbiga konflikter nu. Reder ut bättre. Blir inte lika ledsna."

"Fått väldigt bra bemötande och bra atmosfär. Har varit lätt att prata."

"Haft så jobbiga gräl, nästan lett till separation. Har ”bättre” gräl nu, reder ut det svåra och blir inte arga."

"Ligger väldigt bra till och erfarna familjerådgivare."

"Mycket vänligt och konstruktivt bemötande av rådgivaren."

"Bra läge, trevliga lokaler - gör större skillnad än man tror kanske. Väldigt bra terapeut."

"Toppenverksamhet!."

"Klok, inkännande, intuitiv, välvillig, omsorgsfull, insiktsfull, lekfull, seende mm. Toppenbra!."


GE SYNPUNKTER!

Vi uppskattar era synpunkter på verksamheten och oss som familjerådgivare. Om det är
något ni tycker är svårt att säga direkt till er familjerådgivare är ni välkomna att kontakta Anna Henley Bäcklund eller Teresa Delin Skagerfält. Ni når oss på telefon 08 718 39 60 eller e-post info@aktivfamiljeradgivning.se