Familjerådgivning i Stockholm

Kvalitetsarbete

För att utveckla verksamheten och att även i fortsättningen verka för ett gott familjerådgivningsarbete har vi under april/maj 2019 liksom tidigare år lämnat en enkät till alla besökare.


De flesta som kontaktar oss har blivit rekommenderade AFR av någon de känner. Övriga
har hittat oss via nätet eller sin kommuns hemsida. Det som gjorde att de valde oss var mest pga rekommendationer av någon de känner. De andra närmast följande skälen var intrycket efter att ha tittat på vår hemsida, det geografiska läget och att verksamheten kändes professionell.


Samtliga tillfrågade personer svarade på enkäten. Alla svarade att de blivit mycket bra
eller bra bemötta. Majoriteten av de svarande var flergångsbesökare och av dessa tyckte alla utom en person att samtalen lett till en förändring av relationen, 100% en ökad förmåga att kommunicera på ett mer konstruktivt sätt och 94% en ökad självförståelse.
Så här lyder några kommentarer från vår senaste enkät:

 

"Avslappnat. Enkelt. Mycket bra dialog och vägledning. Goda råd. Högt förtroende!"

"Jag är så otroligt imponerad av den proffsighet, empatiska tillvägagångssätt och värme tillsammans med bra verktyg framåt"

"Har varit mycket värdefull hjälp som gjort att jag och min exfru kan prata enklare nu än innan.""

"Mycket givande, lyhört och reflekterande bemötande. I parsamtalen har jag aldrig känt att rådgivaren har tagit parti"

"Professionellt. Varmt bemötande. Trevliga lokaler."

"Väldigt trivsamma och naturliga samtal. Jag har känt mig trygg."

"Mycket bra. Jag var lite anti innan, men tyckte det var över förväntan."

"Jag tycker att vi har fått den ledning vi behöver för att kunna prata med varandra och blivit bemötta på ett förtroendeingivande sätt."
GE SYNPUNKTER!

Vi uppskattar era synpunkter på verksamheten och oss som familjerådgivare. Om det är
något ni tycker är svårt att säga direkt till er familjerådgivare är ni välkomna att kontakta Anna Henley Bäcklund eller Teresa Delin Skagerfält. Ni når oss på telefon 08 718 39 60 eller e-post info@aktivfamiljeradgivning.se