Familjerådgivning i Stockholm

Kvalitetsarbete

För att utveckla verksamheten och att även i fortsättningen verka för ett gott familjerådgivningsarbete har vi under april/maj 2018 liksom tidigare år lämnat en enkät till alla besökare.

Samtliga tillfrågade personer svarade på enkäten. Alla svarade att de blivit mycket
bra eller bra bemötta. Majoriteten av de svarande var flergångsbesökare och av dessa tyckte 97% att samtalen lett till en förändring av relationen, 100% en ökad förmåga att kommunicera på ett konstruktivt sätt och 96% en ökad självförståelse. Så här löd några kommentarer från vår senaste enkät:

 

"Mycket bra bemötande, varmt och mänskligt."

"Jag känner mig väldigt trygg med min rådgivare."

"Fantastiskt professionellt."

"Otroligt bra samtal. Väldigt bra bemötande och givande."

"Rådgivaren är fantastiskt bra för oss; lyhörd, rådgivande, opartisk och konstruktiv."

"Det känns väldigt bra för att vi kunde få en tid så snart och vår terapeut lägger verkligen sig vinn om att vi båda kommer till tals."

"Känns lugnt och tryggt i lokalerna. Kunnig och pragmatisk terapi. Mycket bra känsla och intryck."

"Verksamheten känns gedigen, vilket är viktigt för för tilliten för denna nyttiga verksamhet - tryggt."

"Känns tryggt, professionellt, engagerat, uppriktigt och neutralt."
GE SYNPUNKTER!

Vi uppskattar era synpunkter på verksamheten och oss som familjerådgivare. Om det är
något ni tycker är svårt att säga direkt till er familjerådgivare är ni välkomna att kontakta Maria Gregell på tisdagar eller Eva Lind på måndagar. Ni når oss på telefon 08 718 39 60 eller e-post info@aktivfamiljeradgivning.se