Familjerådgivning i Stockholm

Terapisamtal

 

 

Parsamtal

Vuxna som behöver hjälp med att samtala om sin par/familjerelation är välkomna att kontakta oss även om samtalen inte är avtalade med kommuner. Exempel på andra vuxenrelationer kan vara en förälder och ett vuxet barn som behöver hjälp med att bearbeta sin relation.


Individuella samtal

Vi erbjuder bearbetande eller stödjande samtal under kortare eller längre perioder. Samtalens innehåll kan vara att reda ut eller förstå mer om någon livsfråga som det är svårt att komma vidare med på egen hand.

Psykoterapi

Vi vänder oss till dig som vill gå i en fördjupad samtalskontakt och förstå mer om dig själv och din livssituation. Svårigheterna kan vara av mer existentiell karaktär eller ta sig i uttryck bl a i depression, nedstämdhet, sömnproblem, stress eller kroppsliga besvär. Det kan också gälla kris- och konfliktlösning som uppstått i relationer till andra.