Familjerådgivning i Stockholm

Handledning för omsorgspersonal

 

Vi erbjuder handledning och konsultation för arbetsplatser, enskilt eller i grupp, inom både offentlig och privat verksamhet.

 

Vi har haft och har löpande uppdrag inom kommuners socialtjänst för socialtjänstpersonal, familjebehandlare och familjehem. Uppdragen finns även inom vård- och omsorgsverksamhet, för skolpersonal, tandläkare och sjukhuskuratorer, familjerådgivare samt för de som bedriver socialt arbete inom frivilligorganistationer m fl.